Spacer

Izmjere

  • Topografske izmjere/inventurne izmjere
  • Izrada digitalnih modela terena
  • Snimanje poprečnih presjeka, proračun mase
  • Pregled stanja za izradu registara  (kanal, voda, plin, itd.)
  • Označavanje od glavne osi itd