Deutsch (DE-CH-AT)Croatian(HR)English (United Kingdom)
Spacer
Voda i infrastruktura

Voda kao neiscrpan izvor uvelike određuje naše živote i gospodarstvo. Voda sve više  predstavlja globalni izazov. Podzemne vode, potoci, rijeke, jezera i mora su u svijetu korištena i zaštitćena područja naše životne sredine. IFES kroz svoj rad podržava zaštitu voda, a time i provedbu EU Okvirne direktive o vodama. Za nas se podrazumijeva potpora općina, županija i vladinih agencija u trećim zemljama i zemljama koje imaju status kandidata EU-a pri izgradnji ili proširenju zaštite voda prema Okvirnim direktivama o vodama.

„Voda nije obična komercijalna roba, već baština koju treba zaštiti, braniti i tretirati u skladu s tim ... potrebno je u zajednici razviti integriranu politiku vode.“
(Izvod iz preambule Europske Okvirne direktive o vodama)

 

Konstruktivna hidrogradnja

Naše usluge uključuju izradu studija i procjene, upravljanje projektima, planiranje, raspisivanje natječaja i upravljanje izgradnjom, financijsko savjetovanje,te  obrazovanje i osposobljavanje za osoblje naših klijenata u sljedećim područjima:

 • Hidrogradnja - armiranobetonska i čelična
 • Brane
 • Rezervoari protiv poplava
 • Riječni inžinjering
 • Crpne i pumpne stanice
 • Vodne turbine
 

Hidrologija i vode

Naše usluge uključuju izradu studija i procjene, upravljanje projektima, planiranje, raspisivanje natječaja i upravljanje izgradnjom, financijsko savjetovanje, te obrazovanje i osposobljavanje za osoblje naših klijenata u sljedećim područjima:

 • Hidrološki modeli riječnih područja
 • Modeli podzemnih voda
 • Hidraulički modeli odljeva
 • Zajednički modeli podzemnih voda i tekućica
 • 2D-izračun tijeka
 • 2D / 3D – izračun tretmana rashladne vode
 • Modeli simulacije spremnika
 • transport čvrstih tvari i disperzije onečišćujućih tvari
 

Komunalno inženjerstvo

Naše usluge uključuju izradu studija i procjene, upravljanje projektima, planiranje, raspisivanje natječaja i upravljanje izgradnjom, financijsko savjetovanje, te  obrazovanje i osposobljavanje za osoblje naših klijenata u sljedećim područjima:

 • Modeli mrežnih kanala i cjevovoda
 • Zbrinjavanje otpadnih voda i pročišćavanje oborinske vode
 • Pročišćavanje otpadnih voda
 • Postrojenja za obradu otpadnih voda
 • Vodoopskrbni sustavi
 • Izgradnja ulica i cesti
 • Tehnologija zaštite okoliša
 

Izmjere

 • Topografske izmjere/inventurne izmjere
 • Izrada digitalnih modela terena
 • Snimanje poprečnih presjeka, proračun mase
 • Pregled stanja za izradu registara  (kanal, voda, plin, itd.)
 • Označavanje od glavne osi itd
 

Vodno gospodarstvo

Prirodne vode definirane su kao dinamička staniša, koja se samostalno mijenjaju. Ova tvrdnja je obično u suprotnosti sa načinom korištenja voda od strane čovjeka.
Uz pomoć inovativnih koncepata riječnog inženjeringa, moguće je  stvaranje najbolje moguće sinergije.  Kod upravljanja vodama potrebno je u izradi projekata utvrditi  prirodnu dinamiku raspona protoka, transport nanosa, erozije obale i razvoj, te što je više moguće u njega integrirati konstruktivne energetske mjere ili mjere obrane od poplava.

 

Strukturni inženjering

 • visokogradnja
 • niskogradnja
 • posebna niskogradnja
 • Hidrogradnja
 • Inženjerstvo
 • Sanacija
 

Geotehnika

 • Istraživanje tla i stijena
 • Zaštita iskopa
 • Zemljani radovi-brane
 • Obnova klizišta
 • Izgradnja tunela
 


Print Page Mail Page RSS Feed