Deutsch (DE-CH-AT)Croatian(HR)English (United Kingdom)
Spacer

Voda kao neiscrpan izvor uvelike određuje naše živote i gospodarstvo. Voda sve više  predstavlja globalni izazov. Podzemne vode, potoci, rijeke, jezera i mora su u svijetu korištena i zaštitćena područja naše životne sredine. IFES kroz svoj rad podržava zaštitu voda, a time i provedbu EU Okvirne direktive o vodama. Za nas se podrazumijeva potpora općina, županija i vladinih agencija u trećim zemljama i zemljama koje imaju status kandidata EU-a pri izgradnji ili proširenju zaštite voda prema Okvirnim direktivama o vodama.

„Voda nije obična komercijalna roba, već baština koju treba zaštiti, braniti i tretirati u skladu s tim ... potrebno je u zajednici razviti integriranu politiku vode.“
(Izvod iz preambule Europske Okvirne direktive o vodama)

 
Print Page Mail Page RSS Feed